Spillolje og oljeholdig vann

Vi har totalt 8 spilloljetanker

Vi kan både hente og motta spillolje og oljeholdig vann.

På vårt anlegg har vi totalt 8 spilloljetanker som har hver har en lagringsplass fra 50 m³ til 500 m³.

Av utstyr til dette har vi:

  • 5 Slamsugere som kan ta fra 8,5 m³ til 14 m³.
  • 1 Tankhenger som tar 17 m³
  • 1 Tankbil som tar 17 m³

Stavanger Slop AS tar også imot oljeholdig vann.

Refusjonsolje
Vi er godkjent som refusjonsanlegg av Miljødirektoratet og har en refusjonstank på 100m3.

Refusjonsordningen gjelder for kassert eller brukt hydraulisk olje og smøreolje, som for eksempel motor- og girsmøreolje, industriell smøreolje, trafo- og bryterolje og olje drenert fra oljefiltre.

Ordningen gjelder også for refusjonsolje som er generert på skip, med unntak av skip i internasjonal sjøfart/utenriksfart med totallengde over 250 fot.

Brukt olje skal lagres på egen tank eller fat/IBC, og skal ikke forurenses med andre typer avfall som Glykol, Diesel, Bensin, Vann m.m.

Etter 1. Mai 2016 stiller myndighetene KRAV om elektronisk deklarering for å få refusjon. Dette kan vi hjelpe dere med.

 

Ordningen gjelder ikke for:
brukte, kasserte eller gjenvunnede råoljer, prosessoljer, bunkersoljer, kabeloljer, silikonoljer, fyringsoljer, drivstoff, biologiske oljer, uorganiske oljer og andre mineraloljer som ikke omfattes av det som er nevnt tidligere. Ordningen gjelder heller ikke for oljeemulsjoner, skjæroljer, slop og olje fra oljeutskillere, eller for importert olje.