Oljeutskillere

Tømming og kontroll av oljeutskillere

Oljeutskillere må kontrolleres og tømmes regelmessig for at de skal fungere optimalt. Som hovedregel bør dette gjøres minst en gang pr. år.

Hvis utskilleren blir fylt opp av olje og slam får vannet mindre oppholdstid i utskilleren og virkningen blir redusert.

Vi sender årlig rapporter til kommunen over de oljeutskillerene vi har kontrollert. Det er kommunen som er tilsynsmyndighet for oljeutskillere, men Fylkesmannens Miljøvernavdeling sjekker også dette på sine inspeksjoner.

Vi kan foreta kontroll og rengjøring av oljeutskiller. Vi fyller også ut rapport som sendes inn til kommunen minimum 1 gang pr år.

Flere kommuner pålegger eier av oljeutskiller å dokumentere at de ikke har  utslipp. Dette krever prøvetaking av avløpsvann.
Dette er en tjeneste vi tilbyr. Ta gjerne kontakt om du har noen spørsmål.

Sandfang

Vi tømmer også sandfangkummer og spyler opp rør.