Rådgivning og kurs

Miljørådgivning og kurs for kunder

Rådgivning og kurs innenfor:

• Produsentansvar og returordninger
• Søknader til miljømyndigheter
• Anskaffelser
• Kvalitetssikring og revisjoner
• Risikovurderinger
• Internkontrollsystemer
• Kompetansekartlegging
• Kurs om ulike avfallstyper, håndtering, regelverk

Kontakt oss i dag.