Fyringsoljetanker

Fjerning av fyringsoljetanker

Det er mange privatpersoner som tar kontakt med spørsmål angående fyringsoljetanker.

Skal en oljetank ut av bruk, bør den så langt det lar seg gjør fjernes.

For å unngå at dette blir en stor kostnad for deg som kunde anbefaler vi deg å gjøre endel forarbeid for å unngå at vi bruker lang tid eller kommer på en bomtur:

  • Avdekk tanken slik at det er lett å komme til
  • Åpne tanken, dette kan være tidskrevende dersom tanken har stått lenge lukket.
  • Hvor stor er åpningen til tanken?
  • Hvor stor er selve tanken?
  • Hvor mye fyringsolje er det? Stikk eksempelvis et kosteskaft ned i tanken.

Mange tanker er gravd ned ved bygging av hus for flere tiår siden, og flere har bygd på huset eller en terrasse over fyringsoljetanken i ettertid. Slike momenter kan gjøre arbeidet litt vanskelig og det er derfor vi anbefaler at du selv gjør forarbeidet.

Tanker som tas ut av bruk leveres til destruksjon hos Stena Recycling. Tanken må rengjøres før den destrueres, vi kan være behjelpelig med både rengjøring og transport til Norsk Metallretur.

Vi varsler brannvesen om tanker som tas ut av bruk.

Flytting av fyringsolje
Vi kan hjelpe bedrifter med flytting eller henting av fyringsolje.