Farlig avfall

Henting og mottak av farlig avfall

Av småkolli samler vi inn avfall som er på kanner, tette fat, europaller og IBC (1000 l.).

Eksempler på farlig avfall som vi kan motta på vårt anlegg:

 • Boreslam/borekaks
 • Oljeholdig vann
 • Oljeholdig slam
 • Oljeemulsjoner
 • Drivstoff
 • Oljeholdige filler/filtre etc.
 • Frost og bremsevæske
 • Kjemikalier
 • Maling/lim/lakk
 • Spraybokser og gassbeholdere (f.eks. hårspray)
 • Plantevernmidler
 • Batterier
 • Rengjøringsmidler
 • Løsemidler som lynol, aceton, white-sprite m.m.
 • Fotokjemikalier
 • Emballasje med rester av avfall
 • EE-avfall (Elektriske og elektroniske produkter)
 • Kvikksølvtermometre
 • Isoleringsglassvinduer med PCB (1965 til 1975)

Vi samler også inn matolje og refusjonsberettiget spillolje.

Av utstyr til dette har vi:

 • Skapbil – Miljøbilen som tar 13 paller (europaller).
 • Lastebil med skap som tar 32 paller (med 2 i høyden).
 • Henger med skap som tar 32 paller (med 2 i høyden).

Det er også mulig for kunder å levere direkte på anlegget vårt.

 

Har du noen spørsmål om spesifikke typer avfall, ta gjerne kontakt.