Farlig avfall

Henting og mottak av farlig avfall

Av småkolli samler vi inn avfall som er på kanner, tette fat, europaller og IBC (1000 l.).

Av utstyr til dette har vi:

  • Skapbil – Miljøbilen som tar 13 paller (europaller).
  • Lastebil med skap som tar 32 paller (med 2 i høyden).
  • Henger med skap som tar 32 paller (med 2 i høyden).

Det er også mulig for kunder å levere direkte på anlegget vårt.