Bunkersbåt

Levering av drivstoff

Vi har en Tovak bunkersbåt som leverer drivstoff.

Tovak leverer opptil 200 m³ pr lass, hovedsakelig diesel til større skip og fiskemottak fra Flekkefjord til Bergen.