Tillatelser

> Tillatelse fra Fylkesmannen i Rogaland – Mottak og mellomlagring av farlig avfall.

> Tillatelse fra Fylkesmannen i Rogaland – Mottak og mellomlagring av matolje og matfett.

>Godkjenning som refusjonsanlegg for spillolje  fra Miljødirektoratet.

HOT har også registrert seg hos DSB angående lagring av farlige stoffer

Sertifikater

Henriksen Oljetransport er sertifisert ihht. standardene:

Vi er også medlem i NFFA

I samarbeid med Naturvernforbundet er vi tilbyder i oljefri kampanjen og kvalifisert som «Energispesialist sanering».
Les mer om oljefri her og energismart her