Farlig avfall inneholder miljø- og helsefarlige stoffer.

Det er avfall som ikke kan håndteres sammen med forbruksavfall, fordi det kan forårsake skader på dyr, mennesker og ikke minst medføre alvorlige forurensninger i natur og miljø.

Farlig avfall må ikke tømmes i toalett, sluk, gatekummer eller kastes i søppelet. Avfallet kan være farlig også i små mengder, og kan inneholde stoffer som er kreftfremkallende eller påvirke arveegenskaper.

Vi har tillatelse til å ta imot alt farlig avfall med unntak av radioaktivt avfall, medisin avfall og eksplosiver.

Noen vanlige eksempler på farlig avfall:

 • Kjemikalier
 • Maling, lim og lakk (f.eks. neglelakk)
 • Spillolje
 • Oljeholdige filler, filtre etc.
 • Spraybokser (f.eks. hårspray)
 • Sprøytemidler og plantervernmidler
 • Batterier
 • Rengjøringsmidler
 • Medisinavfall (leveres til apotek)
 • Emballasje med rester av avfall
 • Fotokjemikalier
 • Isoleringsglassvinduer med PCB (1965 til 1975)
 • Kvikksølvtermometere
 • Løsemidler som lynol, aceton, white- sprite m.m.
 • EE- avfall (Elektriske og elektroniske produkter)

Butikker som selger produkter som inneholder farlig avfall er også pliktet til å ta imot brukte produkter som for eksempel;

 • Batterier som er oppladbare, knappcellebatterier og bilbatterier
 • Lystoffrør og sparepærer
 • Elektronikk og elektronisk avfall
 • Medisinrester kan du levere inn til apotek.

Når du leverer inn farlig avfall, så sørg for at emballasjen er tydelig merket med opplysninger om innholdet.