Vi leverer alt farlig avfall vi får inn til godkjente anlegg for destruksjon eller gjenvinning

Her er en oversikt over hva vi leverer hvor:

Renor: Alt organisk avfall som feks maling, spraybokser etc. Renor brenner avfallet i et avansert forbehandlingsanlegg der det blir laget et brenselprodukt som sendes direkte til Norcems sementfabrikk.

Noah (Langøya) – Er det hensiktsmessig leverer vi I spesielle tilfeller diverse syrer. Noah forklarer sin drift: «avfallet omgjøres til stabilt og miljøtrygt byggmateriale som brukes til å fylle igjen de store kratrene som er skapt gjennom mer enn 100 års kalksteinuttak» kilde: noah

Batteriretur – Tar imot kasserte batterier for gjenvinning. Les mer om batteriets livsløp.

Norsk spesialolje – Oljeavfall leves til Norsk Spesialolje. Oljeavfallet blir behandlet ved deres anlegg på Kambo. Etter behandling benyttes spilloljen som erstatning for tung fyringsoljei større industribedrifter, eller som råstoff ved produksjon ny smøreolje.