Vi leverer alt farlig avfall vi får inn til godkjente anlegg for destruksjon eller gjenvinning

Eksempler på hvor vi leverer avfallet

Returkraft – Avfall som maling og oljeforurenset masse går til forbrenning i anlegget til Returkraft.

Noah (Langøya) – Er det hensiktsmessig leverer vi I spesielle tilfeller diverse syrer. Noah forklarer sin drift: «avfallet omgjøres til stabilt og miljøtrygt byggmateriale som brukes til å fylle igjen de store kratrene som er skapt gjennom mer enn 100 års kalksteinuttak» kilde: noah

Batteriretur – Tar imot kasserte batterier for gjenvinning. Les mer om batteriets livsløp.

Norsk spesialolje – Oljeavfall leves til Norsk Spesialolje. Oljeavfallet blir behandlet ved deres anlegg på Kambo. Etter behandling benyttes spilloljen som erstatning for tung fyringsoljei større industribedrifter, eller som råstoff ved produksjon ny smøreolje.