Deklarasjon av farlig avfall (gebyrforskriften)

Det er avfallsprodusent (du som kunde) som er ansvarlig for å fylle ut deklarasjonsskjemaet korrekt og som ved sin signatur viser dette. Med avfallsprodusent menes den virksomhet hvor avfallet har oppstått, ikke produsenten av produktet.

Avfallsaktørens (Henriksen Oljetransport) ansvar er å sørge for at avfallet er deklarert og at skjemaet følger avfallet videre til neste ledd.

Avfallsprodusentens utfylling av deklarasjonsskjema
Ved levering av farlig avfall fra virksomheter skal det følge med et deklarasjonsskjema som blant annet inneholder opplysninger om avfallsprodusenten og avfallet. Dette dokumentet beskriver hvordan avfallsprodusenten skal fylle ut deklarasjonsskjemaet ved innlevering av farlig avfall.

Myndighetene krever elektronisk deklarering av farlig avfall;
avfallsdeklarering.no 

Ta kontakt om du trenger bistand til dette.

 

Norsas veileder om innlevering og deklarering av farlig avfall finner du her