Brann i anlegget vårt i Mekjarvik 28. september 2020.

Henriksen Oljetransport AS ble rammet av en alvorlig brannhendelse mandag 28. september 2020. Brannen forårsaket store ødeleggelser, men det viktigste for oss er at ingen personer ble skadet.

Vi er svært takknemlige og imponerte over innsatsen til brannmannskapene, og ikke minst hvordan våre medarbeidere håndterte situasjonen. Omfanget av skadene er ikke helt avklart, men i hovedsak er lager, sorterings- og mottaksbygninger totalskadet.

Opprydding av området har naturlig stått sentralt i tiden etter slukkingsarbeidet, og igjen vil vi berømme våre ansatte og samarbeidspartnere for innsatsen.

Vi jobber nå også med å gjenoppbygge anlegget. Dette slik at vi skal kunne fortsette vår virksomhet og opprettholde arbeidsplassene, så vel som også relasjonene til kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere idet som skal bli nye kapitler i vår stolte selskapshistorie. Det er foreløpig ikke klart hvor lang tid gjenoppbyggingen vil ta, men vi arbeider aktivt med å finne løsninger som vil kunne opprettholde driften også i mellomperioden. Kapasiteten vår vil imidlertid preges av den situasjonen som har oppstått, og vi håper på forståelse for dette i tiden fremover.

Vi vil også takke alle for den støtte dere har vist oss i anledning brannen. Vi har fått mange hyggelige henvendelser fra kunder, leverandører, samarbeidspartnere, konkurrenter, naboer, familie, beredskapspersonell og myndighetspersoner som vi setter stor pris på, og som gir oss motivasjon til å stå på gjennom gjenoppbyggingsfasen. Dette viser styrken i den bransjen vi er en del av, og at vi selvsagt skal fortsette med å håndtere samfunnets farlige avfall for å bevare vårt alles ytre miljø.

Vennlige hilsener fra

Grethe Henriksen

daglig leder